Architektúra budúcnosti: 999 a 1 strom

Architektúra budúcnosti: 999 a 1 strom

Hlavným cieľom architektov z ateliéru Heatherwick Studio bolo priblížiť sa k parku a skrášliť betónové obytné bloky zelenou štruktúrou. Obytná štruktúra si vyžiadala 800 podporných betónových stĺpov. Architekti sa však začali pohrávať s otázkou ako tieto mohutné betónové stĺpy priblížiť ľudskej mierke. Idea, ktorá sa napokon rozvinula bola vytvoriť „horu“ pokrytú stromami, pričom vrcholy stĺpov sa môžu použiť na pestovanie stromov. Heatherwick usporiadal stĺpy ortogonálnym spôsobom zo svahu smerom k umeleckej štvrti a parku.

„Rozhodli sme sa prelomiť monolitickú štruktúru typických nákupných a kancelárskych centier, aby sme spojili veľa priestorov v ľudskej mierke v jednej budove.“

Thomas Heatherwick

Architekti vysadili 1 000 stromov na rozlohe 300 000 metrov štvorcových. Tento projekt je koncipovaný ako kus topografie, nie len ako budova. Namiesto skrývania nosného systému, stĺpy, ktoré sú viditeľné podporujú tento zelený koncept a zároveň ho dotvárajú. Integrovaná výsadba pôsobí ako prirodzený vyvažovací prvok a hmota budovy klesá smerom k umeleckej štvrti a parku.

Jedna z fasád komplexu so zmiešaným využitím má výhľad na umeleckú ulicu M50, ktorá je známa svojím pouličným umením. Architekti preto pozvali známych pouličných umelcov, z ktorých väčšina žije alebo pracuje na M50, aby namaľovali jednu z fasád.

© 2024 studiobyvania-ag.sk Všetky práva vyhradené.