Fasádne systémy

Pre dokonalý výsledok zhotovenia fasády je dôležité si uvedomiť, že sa jedná o stavebne náročný prvok. Preto vedci a výskumníci hľadajú, nastavujú a skúšajú použitie tých správnych materiálov a ich fyzikálnych vlastností, ale hlavne ich vzájomných kombinácií. Vhodné kombinácie tvoria súvrstvia maximálne odolné všetkým vonkajším vplyvom ako sú dažďová voda, exhaláty, plesne, huby, riasy, striedanie vlhkosti, či rýchle zmeny teplôt. Do úvahy sa berú tiež fyzikálne zákonitosti použitých materiálov, ktoré vedú k mohutným vplyvom na čistotu, bezúdržbovosť a odolnosť fasády.

Pokiaľ hľadáte vysokú kvalitu, systémové riešenia majú najväčšiu hodnotu. V laboratóriách CAPAROLU – nášho dodávateľa povrchových úprav a fasádnych systémov, vedci roky vyvíjajú a testujú materiály s čo najväčšou odolnosťou, priľnavosťou, čo najmenším difúznym odporom a zároveň s čo najnižšou nasiakavosťou. V takýchto systémoch je zaručené, že si namiesto skladačky nekompatibilných vrstiev kúpite technologicky vyvážené súvrstvie materiálov, na bezchybnosť ktorých sa môžete spoliehať roky.

čítať viac menej
© 2024 kapamat.sk Všetky práva vyhradené.