Čisté fasády

Vaša fasáda nie je taká, ako ste čakali? Nespravili ste pri výbere materiálu dobré rozhodnutie?

Posledných cca 25 rokov nám prinieslo do stavebnej praxe nové, predtým nepoužívané technológie a materiály. Mnohé z nich sa udomácnili v povedomí zákazníkov a stali sa hodnotnou súčasťou ich bývania. „Novodobé“ fasádne úpravy, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť však nespĺňajú svoj účel vždy na 100%. U mnohých sa prejavili po krátkom čase ich nedostatky. V nedávnej dobe veľmi široká ponuka fasádnych omietok aj pochybných alebo nedostatočných kvalít viedla k tomu, že pomerne nové fasády, už nevyzerajú vôbec tak dobre ako na začiatku. Sú často špinavé, pokryté zeleno-sivým povlakom , vyblednuté a takto znehodnotené nevyzerajú na prvý pohľad vábne ani zdravo. Vynaložené financie nepriniesli žiadaný efekt a nehnuteľnosť sama osebe je znehodnotená nevábnym výzorom. Nehovoriac aj o narušení zateplenia, ktoré pod vplyvom slabej chémie fasádnej omietky a vonkajších vplyvov nedokáže dlho odolávať bez degradácie.

Tieto fasády však nepomôže iba vyčistiť tlakovou vodou, nepomôže renovačný náter novou farbou….Ak je povrch fasády napadnutý a nová farba bude mať opäť slabú chémiu, o pár mesiacov alebo niekoľko rokov bude problém opäť vypuklý. Spoločnosť CAPAROL však dokazuje kvalitu svojich výrobkov skúsenosťami obrovského množstva spokojných zákazníkov. Na silnom a vhodnom chemickom zložení povrchových materiálov záleží najviac. Preto popri programoch výroby bezúdržbových a samočistiacich fasád vytvorila koncept pre trvalé riešenie aj vášho problému.

čítať viac menej

Systémové riešenie pre špinavé fasády

CAPAROL CLEAN CONCEPT

To, že je fasáda špinavá, zvyčajne znamená, že je biologicky napadnutá. Jedným z najrozšírenejších problémov je výskyt rias, húb a plesní. Nie je to iba estetický problém neprijateľného vzhľadu! Špinavá fasáda znamená niekoľko ďalších rizík. Intenzívny výskyt plesní na povrchu fasády predstavuje hlavne zdravotné riziko. To je hrozbou predovšetkým pre alergické a citlivé osoby, pretože karcinogénne plesne, resp. ich spóry, sa pri vetraní dostávajú do bytov, kde ich obyvatelia vdychujú.

Ďalším rizikom špinavej fasády je postupná degradácia povrchovej vrstvy omietky. Agresívne prostredie v miestach výskytu rias a plesní ďalej silno rozrušuje aj povrchové vrstvy zateplenia. Dochádza tak k poškodeniu fasády. Ničí ju hlavne vlhkosť a voda, ktorá sa dostáva do základnej výstužovej vrstvy. To postupne vedie k oveľa väčším škodám. K oprave a sanácii systému je nutné následne pristúpiť s väčšími investíciami. Často sa musí pôvodné zateplenie demontovať. Dôležité je tiež spomenúť, že pri fasáde s nevzhľadným, napadnutým povrchom sa znižuje aj celková cena nehnuteľnosti.

Renovácia fasády zo zárukou

Vďaka mnohoročným skúsenostiam a výskumu nemeckej spoločnosti Caparol ponúkame zákazníkom jedinečné a trvalé systémové riešenie pre sanáciu zaplesnených fasád so zárukou. Riešením je presne navrhnutý technologický postup, do ktorého je zahrnutá analýza objektu, návrh materiálovej skladby pre konkrétnu budovu, až po udelenie záruky v dĺžke trvania 12 rokov od dokončenia sanácie. Pre tento program Caparol vybral prémiové fasádne farby, ktorých použitím dôjde k zmene fyzikálnych a chemických vlastnosti fasády. Na fasáde sa vytvorí doslova nový povrch. ThermoSan NQG, CarboSol a Muresko. Každá z týchto farieb ponúka unikátne vlastnosti a je špičkovo vybavená aj na boj s biologickým znečistením. Či už ide o technológiu NQG, teda zasieťovanej nano-kremennej častice ThermoSanu, technológiu karbónových vlákien v prípade CarboSol, alebo technológiu SilaCryl® v prípade Muresko. Všetky tri farby sú silikónové, sú teda priedušné pre vodné pary, ale nepriepustné pre vodu v kvapalnom skupenstve. Majú nanoštrukturálny tvrdý povrch, na ktorom nezostávajú nečistoty a fasáda tak veľmi rýchlo vysychá, čo je doležíte pre jej dlhodobú odolnosť.

Fasádne farby v programe Caparol Clean Concept

© 2024 studiobyvania-ag.sk Všetky práva vyhradené.