Fasádne omietky

Ak je pre vás dôležité použiť vonkajšiu štruktúrovanú omietku na fasádu, ktorá vás bude roky reprezentovať a bude váš dom, či komerčnú budovu chrániť, ste na správnom mieste. Mimoriadne kvalitné omietky CAPAROL stoja za to. Oproti konkurencii majú odlišné chemické zloženie testované a vyvíjané odborníkmi. Kvalita totiž ide ruka v ruke s úsporou finančných nákladov. Vašu spokojnosť zabezpečí bezúdržbovosť a dlhodobá stálosť fasády. V našom portfóliu sa nachádzajú prémiové omietky pre najvyššie požiadavky. Neviete sa presne vo výbere zorientovať? Exaktne vám vysvetlíme a ukážeme rozdiely medzi vlastnosťami a výkonnosťou omietok. Porovnáme ich s konkurenciou a uvedieme na správnu mieru prečo je veľmi dôležitá nenasiakavosť omietky, čo vplýva na čistotu fasády, ako dlho môže vonkajšia omietka ostať bez zašpinenia a škodlivých plesní. Vynikajúce vlastnosti omietok CAPAROL vyvíjaných na vedeckej platforme tejto nemeckej spoločnosti majú origninálne receptúry. Použité na ich výrobu sú len zložky najvyššej kvality a technologický proces zabezpečujú najmodernejšie výrobné postupy.

čítať viac menej inšpirácie

Silikónové omietky CAPAROL

Ponúkame vám profesionálne silikónové omietky tej najvyššej kvality, ktoré využívajú všetky dobré vlastnosti odolných fasádnych povrchov, skúmaných a vyvíjaných na vedeckej platforme spoločnosti CAPAROL. Na rozdiel od konkurenčných "silikónových omietok" majú iné chemické zloženie, čo zabezpečuje , že dôležité vlastnosti ako nenasiakavoť, vysoké Ph a žiadna termoplasticita zachovávajú povrch fasády čistý, neporušený a bez plesní. Tieto omietky sú vysoko paropriepustné a na ich povrch sa nenachytá a nezataví prach a exhaláty z ovzdušia. Jedinečný komplex zložiek v systéme Caparol Clean System zabezpečuje dlhodobú čistotu, odolnosť a životnosť fasády.

čítať viac menej

Karbónové omietky CAPAROL

Použitie karbónového vlákna v omietkach a zatepľovacích materiáloch je unikátnym prvkom, ktorý zabezpečuje fasáde obrovskú mechanickú odolnosť a trvácnosť. Tieto prémiové omietky využívajú silu uhlíka pri obrovských ťahoch a tlakoch , ktorým musí fasáda vo vonkajšom prostredí plnom teplotných zmien odolávať. Pôsobenie oxidu titaničitého so slnečným svetlom v procese fotokatalýzy sa využýva ako samočistiaci efekt povrchu fasády. Duálny hydroefekt zabezpečuje však najdôležitejší kvalitatívny parameter v posudzovaní kvality fasád. Omietky Carbopor alebo Carbopor Easy sú nenasiakavé, teda voda z prostredia sa do povrchu fasády nedostane a navyše tá, ktorá na povrch naprší veľmi rýchlo vysychá. Rovnaké vlastnosti zabezpečujú aj to, že mráz nepôsobí deštruktívne v povrchovej vrstve omietky. Omietky sú vysoko paropriepustné, čo zabezpečuje , že dom "dýcha". Pre nevhodné živé organizmy je povrch s vysokým Ph a bez prítomnosti vody nevhodný, nedochádza teda ku vzniku karcinogénnych ložísk , ktoré vytvárajú kolónie plesní, húb a rias.

čítať viac menej

Nanokrštalické NQG omietky

Najvyšší kvalitatívny stupeň omietok a fasádnych farieb dostupný v súčasnej ponuke na trhu je spojený s využitím kryštalickej  mriežky zasieťovaných kremenných častíc. Nano-kremenné častice tvoria kompaktnú minerálnu trojrozmernú štruktúru s názvom NQG, ktorú spoločnosť CAPAROL vyvinula a dlhodobo testovala  pre tie najnáročnejšie požiadavky. NQG kryštalická mriežka zabezpečuje povrchu také vlastnosti, že povrch fasády je dlhotrvajúco chránený proti znečisteniu, vode a napadnutiu plesňami. Spolu s účinkom fotokatalýzy a povrchu bez nasiakavosti, rýchlym vysychaním a vysokou difúznou otvorenosťou zabezpečuje to najlepšie riešenie pre fasádu, aké je v súčasnosti dostupné.

čítať viac menej

Silikátové omietky

Silikátové omietky Caparol sú kvalitnými minerálnymi omietkami zloženými z organického vodného skla. Medzi ich najhodnotnejšie vlastnosti patrí vysoká paropriepustnosť a dobrá odolnoať. Silikátové omietky však všeobecne nedosahujú kvalitatívne parametre pravých silikónových omietok, preto je ich predaj v súčasnosti sporadický. Tieto omietky sú háklivé na nerovnomerne vysušený podklad pri spracovaní, náročnejšie na vhodné poveternostné podmienky a vyššiu minimálnu teplotu. Navyše sú čiastočne termoplastcké, čo spôsobuje postupné zanášanie povrchu fasády prachom a nečistotami. Po rokoch ich však je možné opäť čistiť vystriekaním tlakovou vodou. Ich Ph je vyššie, čím je zabezpečené, že na povrchu sa nevyskytujú huby , plesne a riasy.

čítať viac menej

Akrylátové/disperzné

Akrylátové omietky sú tradičným, no najmenej odolným druhom omietok používaných v exteriéri. Výhodou je ich nízka cena, jednoduché spracovanie a tónovateľnosť do širokej škály sýtych odtieňov. Negatíva z nášho pohľadu však prevyšujú pozitíva, hoci v portfóliu CAPAROL sú akrylátové omietky nastavené tak, aby ich úžitková hodnota bola oproti konkurencii vyššia. Všeobecne sa akrylátové omietky podľa nášho názoru hodia viac na použitie v interiéri.

čítať viac menej

Špeciálny protiplesňový náter

Ak hľadáte fasádne omietky alebo farby, ktoré nepodliehajú plesniam, ste na správnom mieste. Ak by ste však potrebovali prostriedok, ktorý preventívne, či akútne dokáže zahubiť živé organizmy z vašej fasády s reálne dlhodobým účinkom odporučíme vám funkčný náter CAPATOX. Po zmáčaní napadnutej fasády živé organizmy prerastené na jej povrchu odumrú. Na takto ošetrený povrch však pre trvalý účinok CAPAROL odporúča použiť aj fasádnu farbu, ktorá vytvorí novú chemickú vrstvu, aby pôvodná nekvalitná omietka už nemala šancu robiť v budúcnosti problémy.

čítať viac menej

Štrukturálne dekoratívne omietky

Moderná fasáda dnes podlieha trendom a často vyžaduje viac ako tradičné riešenie omietkou alebo fasádnou farbou. Či už ide o rustikálny, alebo minimalistický vzhľad, pre dizajnové riešenie je možné na fasáde použiť kombináciu štandardných materiálov s rôznymi dekoratívnymi povrchmi. Tie však musia byť dostatočne odolné pre vonkajšie vplyvy. Sortiment dekoratívnych fasádnych povrchov zahŕňa rôzne možnosti omietok, ktorých povrch je možné vytvarovať do plastických štrukturálnych povrchov. Používajú sa jemnozrnné biele alebo prefarbované omietky nanášané rôznym náradím a rôznym rukopisom upravované do požadovaného výsledku.

čítať viac menej

Penetrácie pod fasádne omietky

Penetrácie sú veľmi dôležitým systémovým prvkom pre úspešnosť akejkoľvek povrchovej úpravy. Ponúkame vám vysokokvalitnú profi penetráciu pod omietky CAPAROL, vždy tónovanú do konkrétneho odtieňa omietky. Použitie penetrácie musí byť striktne nastevené nielen ako vhodný materiál na povrch, ktorý sa bude upravovať farbou či omietkou, ale veľmi dôležitá je aj jeho kompatibilita s chemickým zložením finálneho náteru alebo farby. Nie je teda vhodné penetrácie vynechať a ani použiť hocijaké bez rozmyslu. Penetrácia zabezpečuje zjedotenie nasiakavosti podkladu, vytvára kontaktný mostík pre vrchný materiál a znížením nasiakavosti zároveň optimalizuje množstvo farby alebo omietky.

čítať viac menej
© 2024 kapamat.sk Všetky práva vyhradené.